Kamila Przychodzeń

Portfolio

Projekt ten wykonuje podwójne szyfrowanie.

W pierwszym punkcie tworzony jest obiekt szyfrujący wykorzystujący asynchroniczny algorytm RSA. Następnie tworzone są klucze publiczny i prywatny algorytmu RSA. Utworzone klucze są zapisywane.

W kolejnym kroku tworzony jest obiekt szyfrujący algorytmu DES. Za jego pomocą szyfrowany jest tekst wiadomości, która ma być tajna. Zaszyfrowany tekst zapisywany jest do pliku.

Po zaszyfrowaniu wiadomości kluczem synchronicznym, klucz algorytmu DES zostaje zakodowany kluczem prywatnym utworzonym wcześniej. Tak zakodowany zostaje zapisany do innego pliku.

Następnie spokojnie można wysłać(w oddzielnych wiadomościach) zaszyfrowaną wiadomość oraz zaszyfrowany klucz do odszyfrowania wiadomości.

Szyfrowanie symetryczne-kod
Szyfrowanie asymetryczne-kod
Obsługa kluczy
created by kama