package krypto;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.PublicKey;
import java.security.interfaces.DSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.DSAPublicKey;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.security.spec.InvalidKeySpecException;
import java.security.spec.KeySpec;
import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.SecretKeyFactory;
import javax.crypto.spec.DESKeySpec;
import javax.crypto.spec.DESedeKeySpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

/**
 *
 * @author kama
 */
public class KeyIO {

  private String algorithm = null;
  private KeyFactory keyFactory = null;
  private SecretKeyFactory secretKeyFactory = null;

  public KeyIO() throws NoSuchAlgorithmException {
  }
  //pobiera binarne dane o kluczu ze wskazanego pliku, zwraca bajty

  public byte[] getKey(String file) throws NoSuchAlgorithmException, FileNotFoundException, IOException {
    FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
    ByteArrayOutputStream bas = new ByteArrayOutputStream();
    int b;
    while ((b = fis.read()) != -1) {
      bas.write(b);
    }
    fis.close();
    bas.flush();
    bas.close();
    return bas.toByteArray();
  }
//z wczytanych danych robi klucz prywatny i zwraca PrivateKey

  public PrivateKey readPrivateKey(String file, String algo) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchAlgorithmException, FileNotFoundException, IOException, InvalidKeySpecException {
    byte[] dat = getKey(file);
    PKCS8EncodedKeySpec encodekey = new PKCS8EncodedKeySpec(dat);
    if (algo.equals("DSA")) {
      DSAPrivateKey privKey = (DSAPrivateKey) keyFactory.generatePrivate(encodekey);
      return privKey;
    } else if (algo.equals("RSA")) {
      RSAPrivateKey privKey = (RSAPrivateKey) keyFactory.generatePrivate(encodekey);
      return privKey;
    } else {
      return null;
    }
  }

  public PublicKey readPubliKey(String file, String algo) throws InvalidKeySpecException, NoSuchAlgorithmException, FileNotFoundException, IOException {
    byte[] data = getKey(file);
    X509EncodedKeySpec enckey = new X509EncodedKeySpec(data);
    if (algo.equals("DSA")) {
      keyFactory = KeyFactory.getInstance(algo);
      DSAPublicKey pubKey = (DSAPublicKey) keyFactory.generatePublic(enckey);
      return pubKey;
    } else if (algo.equals("RSA")) {
      keyFactory = KeyFactory.getInstance(algo);
      RSAPublicKey pubKey = (RSAPublicKey) keyFactory.generatePublic(enckey);
      return pubKey;
    } else {
      return null;
    }
  }

  public SecretKey readSecretKey(String file, String algo) throws NoSuchAlgorithmException, FileNotFoundException, IOException, InvalidKeyException, InvalidKeySpecException {
    byte[] bin = getKey(file);
    KeySpec ks = null;
    SecretKey sek = null;
    if (algo.equals("DES")) {
      ks = new DESKeySpec(bin);
      this.secretKeyFactory = SecretKeyFactory.getInstance("DES");
      sek = secretKeyFactory.generateSecret(ks);
      return sek;

    } else if (algo.equals("DESede")) {
      ks = new DESedeKeySpec(bin);
      this.secretKeyFactory = SecretKeyFactory.getInstance("DESede");
      sek = secretKeyFactory.generateSecret(ks);
      return sek;
    } else {
      ks = new SecretKeySpec(bin, this.algorithm);
      sek = new SecretKeySpec(bin, this.algorithm);
      return sek;
    }
  }


  public void saveKey(String file, byte[] key) throws FileNotFoundException, IOException {
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
    fos.write(key);
    fos.flush();
    fos.close();
  }
}