Kamila Przychodzeń

Portfolio

Kompresor obrazów w oparciu o algorytm JPEG

Jest to implementacja algorytmu JPEG. starałam się wykonać w pełni poszczególne kroki z algorytmu. Poniżej zamieszczone są kluczowe fragmenty kodu.

 • Wczytanie pliku
 • Do wczytywania pliku wykorzystuję klasy File oraz BufferedImage.

  public BufferedImage open() throws IOException {
      JFileChooser jf = new JFileChooser();
      jf.showOpenDialog(null);
      File file = jf.getSelectedFile();
      BufferedImage img = ImageIO.read(file);
      return img;
    }
  
 • Podział na kanały i zamiana RGB na YCrCb
 • private void channels(BufferedImage img) {
      this.Cb = new int[img.getWidth()][img.getHeight()];
      this.Cr = new int[img.getWidth()][img.getHeight()];
      this.Y = new int[img.getWidth()][img.getHeight()];
      this.alfa = new int[img.getWidth()][img.getHeight()];
      //  System.out.println("Pobiera kolory");
      for (int i = 0; i < this.img.getWidth(); i++) {
        for (int j = 0; j < this.img.getHeight(); j++) {
          alfa[i][j] = (img.getRGB(i, j) >> 24) & 0xff;
          double pixel_r = (img.getRGB(i, j) >> 16) & 0xff;
          double pixel_g = (img.getRGB(i, j) >> 8) & 0xff;
          double pixel_b = (img.getRGB(i, j)) & 0xff;
          Y[i][j] = (int) (0.299 * (double) pixel_r + 0.587 * (double) pixel_g + 0.114 * (double) pixel_b);
          Cb[i][j] = (int) (128 - 0.168736 * (double) pixel_r - 0.331264 * (double) pixel_g + 0.5 * (double) pixel_b);
          Cr[i][j] = (int) (128 + 0.5 * (double) pixel_r - 0.418688 * (double) pixel_g - 0.081312 * (double) pixel_b);
  
        }
      }
    }
  
 • Kwantyzacja
 • private void quant(int q, int[][] blok) {
      double wsp = (double) q;
      if (q > 50) {
        for (int y = 0; y < 8; y++) {
          for (int x = 0; x < 8; x++) {
            blok[y][x] = (int) Math.floor((blok[y][x]) / (((100 - wsp) / 50) * quantization[y][x]));
          }
        }
      } else if (q < 50) {
        for (int y = 0; y < 8; y++) {
          for (int x = 0; x < 8; x++) {
            blok[y][x] = (int) Math.floor((blok[y][x]) / ((50 / wsp) * quantization[y][x]));
          }
        }
      } else {
        for (int y = 0; y < 8; y++) {
          for (int x = 0; x < 8; x++) {
            blok[y][x] = (int) Math.floor(blok[y][x] / quantization[y][x]);
          }
        }
      }
    }
  
 • Transformata Cosinusowa
 • private int[][] dct2d(int[][] blok) {
      int[][] tmpImg = new int[8][8];
      double Cu, Cv;
  
      for (int u = 0; u < 8; u++) {
        for (int v = 0; v < 8; v++) {
          double z = 0.0, pixel = 0.0;
          if (u == 0) {
            Cu = 0.353553391;
          } else {
            Cu = 0.25;
          }
          if (v == 0) {
            Cv = 0.353553391;
          } else {
            Cv = 0.25;
          }
          for (int x = 0; x < 8; x++) {
            for (int y = 0; y < 8; y++) {
              pixel = blok[x][y];
              z += pixel * Math.cos((double) (2 * x + 1) * (double) u * Math.PI / 16.0) * Math.cos((double) (2 * y + 1) * (double) v * Math.PI / 16.0);
            }
          }
          tmpImg[u][v] = (int) (z * Cu * Cv);
        }
      }
  
      return tmpImg;
    }
  

  Transformata oraz Zig-Zag wykonywane są na kolejnych blokach o rozmiarze 8x8, na każdym kanale oddzielnie.

 • Zig-Zag
 • public int[] Zig_Zag(int data[][]) {
      int i = 1;
      int j = 1;
      int[] tab = new int[64];
      for (int element = 0; element < 64; element++) {
        tab[element] = data[i - 1][j - 1];
        if ((i + j) % 2 == 0) {
          if (j < 8) {
            j++;
          } else {
            i += 2;
          }
          if (i > 1) {
            i--;
          }
        } else {
          if (i < 8) {
            i++;
          } else {
            j += 2;
          }
          if (j > 1) {
            j--;
          }
        }
      }
      return tab;
    }
  
 • Zapis do pliku i kodowanie
 • Kodowanie odbywa się podczas zapisu pliku, przy użyciu klasy Deflater. Sam zapis odbywa się przy użyciu File, FileOutputStream, DataOutputStream oraz ByteArrayOutputStream.

  Dekoder przebiega w następujących etapach:
 • Zdekodowanie odczytanych danych z pliku
 • Cofnięcie Zig-zag-a
 • Odwrotna transformata
 • Dekwantyzacja
 • Zmiana kanałów YCrCb na RGB
 • Połączanie obrazka w całość

Zastosowana kompresja pozwala na znaczne zmniejszenie rozmiaru obrazu, jednak wyraźnie widać stratę jakości.

created by kama