Kamila Przychodzeń

Portfolio

Tłumaczenie z angielskiego na polski

Technologia

Projekt został stworzony w oparciu o technologie:
  • AJAX
  • PHP
  • HTML
  • framework jQuery
  • Google API-> Language Pack

Funkcjonalność

Tłumaczenie zaznaczonego wyrazu z angielskiego na polski.

Opis skryptu
Skrypt zawarty jest w pliku index.php. Kolejno następuje łączenie z Google API, następnie z jQuery oraz wybranie language pack z Google API:

google.load("jquery.js","1.3.2");
google.load("language", "1");
Funkcja
google.setOnLoadCallback(function())
działa po załadowaniu strony. W jej ciele wywoływana jest metoda:
var text=getSelectedText();
która w zmiennej text przechowuje zaznaczony tekst. Następnie do metody dblclick (wykonanej w divie "text") zbindowana jest funkcja:
google.language.translate(text.toString(), "en", "pl", function(result));
, która tłumaczy zaznaczony tekst na angielski, a wynik tego działanie przechowuje w result. W ciele tej funkcji następuje przekazanie danych do "chmurki":
$('#cloud').text(result.translation);
po czym zdefiniowane są gesty myszy, na jakie odpowiadać ma "chmurka". Są to:
$('#cont').mousemove(function (){
if (text!=" "){
$("#cloud").show("slow");
$("#text").mouseout(function (){
$("#cloud").hide("slow");
});
Pozycję wyświetlania chmurki określa
$('#cloud').css({'position': 'absolute','top':e.pageY + 5, 'left': e.pageX + 3});

Do działanie programu niezbędny jest dostęp do internetu. Aby użyć programu należy zaznaczyć słowo, klikając na nim dwa razy. Po chwili pojawi się chmurka z tłumaczeniem. żeby schować chmurkę wystarczy ruszyć myszą.

Tutaj można zobaczyć działającą aplikację.

created by kama